Remember Belgium

 

Meer dan 75 jaar nadat België af te rekenen kreeg met de gruwel van de tweede wereldoorlog danken we nog steeds onze vrijheid aan de geallieerde troepen die ons hebben ontzet van de bezetter. Al in 1918, aan het einde van de eerste wereldoorlog, werden woorden als “nooit meer oorlog” uitgesproken. Helaas zorgde de daadkracht van het politieke-, diplomatische stelsel, de geografische hebzucht en culturele verafschuwing van de mens en de diversiteit in meningen tussen verschillende bevolkingsgroepen ervoor dat de mensheid daar nog lang niet klaar voor was.

Poging twee dan … Ongeveer 20 jaar na het einde van de eerste Wereldoorlog was het opnieuw raak. Wederom kwam het gevaar uit dezelfde hoek, Duitsland, dan wel onder een ander bewind, wil de landsgrenzen uitbreiden en zo een nieuw rijk stichten, het derde rijk en kiest hierbij opnieuw voor geweld boven diplomatie. Hoe dat 5 jaar later afliep is ons allemaal wel gekend. Maar laten we vooral de herinnering aan deze gruwelen levendig houden, opdat het nooit meer zou gebeuren. Dankzij het diplomatieke engagement waarvoor, vooral westerse landen vandaag, opteren ziet de wereld er al heel anders uit. Maar we zijn er nog steeds, nog lang niet …

Het slagen van deze aanpak hangt ook af van het niet hervallen in onze ‘fouten uit het verleden’ en dat is nog niet zo evident. Is het de aard van de menselijke drang naar meer en beter? Laat nu net dat levendig houden van de herinnering het opzet zijn van onze vereniging en dat op onze eigen manier. De boodschap van onze clubnaam bestaat erin om nooit te vergeten hoe België heeft geleden onder de oorlog. De symbolische kracht van onze clubnaam verwijst naar de oorlogspropaganda waarmee de geallieerden in die tijd de Asmogendheden, vooral de Duitsers, wouden afdoen als Barbaarse massamoordenaars en verkrachters. Tevens is de boodschap ‘Remember Belgium’ ook letterlijk te interpreteren met het oog op hoe het toen was en nooit meer hoeft te zijn.

Remember Belgium is een Belgische heemkundige & vaderlandslievende vereniging uitsluitend bestaande uit vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen die gepassioneerd zijn door de geschiedenis van België en Europa. In het bijzonder de periode van ’38-’46. Al onze leden, jong en oud, geven hun passie kleur door hetzij hun liefde voor het bezitten en onderhouden van authentiek oorlogsattributen uit de tweede wereldoorlog met hart en ziel te koesteren, hetzij door hun eindeloze en verregaande interesse in het re-enacten van het leven tijdens één van de donkerste periodes uit de geschiedenis. Een periode die niet enkel Europa, maar zowat heel de wereld in zijn greep had.

Wij hebben als club ook heel wat te bieden. Zo helpen we jouw evenement of herdenking rond deze thematiek mee inkleden, we halen graag onze voertuigen van stal voor het goede doel, we stellen onze diensten, kennis en materiaal ter beschikking voor de filmindustrie en nog veel veel meer. Ontdek er alles over op onze website of stel je vraag meteen via het formulier of per e-mail.

 

 

Remember Belgium

Welkom op de officiele site van Remember Belgium. Een heemkundige vereniging die het verhaal van het verleden blijft vertellen ...

Lees verder

Moments of remembrance

Een glimp van wat we doen. Regelmatig plaatsen we hier onze verslagen, vaak vergezeld van fotomateriaal. Kom dus regelmatig een kijkje nemen.

Contacteer ons