Over ons

Wie en wat is Remember Belgium?
Remember Belgium is een Belgische heemkundige & vaderlandslievende vereniging, uitsluitend bestaande uit vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen die gepassioneerd zijn door de geschiedenis van België en Europa. In het bijzonder de periode van ’40-’45. Juist, de tweede wereldoorlog. Al onze leden, jong en oud, geven hun passie kleur door hetzij hun liefde voor het bezitten en onderhouden van authentieke oorlogsvoertuigen uit de tweede wereldoorlog met hart en ziel te koesteren; hetzij door hun eindeloze en verregaande interesse in het nabootsen van het leven tijdens een van de donkerste periodes uit de geschiedenis. Een periode die niet enkel Europa, maar zowat de hele wereld in zijn greep hield. Onze voertuigfanaten zijn veelal zelf bezitter van één of meerdere authentiek gerestaureerde oldtimers dewelke ze dan met veel liefde onderhouden en met graagte tonen aan het grote publiek tijdens herdenkingsplechtigheden of historische bijeenkomsten. Onze reënactors, want zo heten mensen die een thema zoals de tweede wereldoorlog in levende lijve uitbeelden, doen dan weer ijverig hun best om op historische bijeenkomsten het leven zoals het destijds was uit te beelden op epische “living history displays”, “mock battles” & andere aangelegenheden. Ook tijdens herdenkingen zijn zij van de partij om hun patriottische voorvaderen te herdenken. Zowel zij die hun leven hebben gegeven voor het bestaan van het onze als zij die deze verschrikkelijke periode met de meest pijnlijke trauma’s hebben overleefd. De grenzen van onze ambities eindigen niet bij het oorlogje spelen van een stel volwassen kinderen. Veel meer dan dat, hopen wij de gemeenschap ervoor te kunnen behoeden om ooit opnieuw in deze val te trappen. Bovendien hebben we bij onze “static shows” en “historische displays” altijd oog voor historische juistheid en trachten wij, daar waar het kan, mensen te antwoorden op hun vragen over de tweede wereldoorlog. ‘Remember Belgium’ als naam van onze vereniging betekent niet dat wij ons beperken tot activiteiten binnen België, zeer zeker niet, je kan ons tegenkomen in heel Europa, van het Oostelijke Auschwitz tot het Westelijke Normandië en zelfs de Engelse bodem werd door onze bottines al meermaals bewandeld. De naam Remember Belgium vindt zijn oorsprong in de periode aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waarbij het kleine dappere België onnoemelijk zwaar te leiden had onder de oprukkende Duitse bezetter. Reeds bij de mobilisatie van manschappen in Engeland in 1914 werden verwijzingen als “Remember Belgium” gebruikt om vrijwilligers op te trommelen om zich te melden om hun Belgische bondgenoot te komen helpen en bevrijden van zijn onderdrukker. Verhalen over Duitse wreedheden deden immers de ronde en op deze manier hoopte Engeland meer vrijwilligers te kunnen mobiliseren. Remember Belgium betekent letterlijk, gedenk of herinner België. Waarmee we willen verwijzen naar onze missie; het behoeden van een herhaling van dit verleden. Nooit meer oorlog. En tevens het in gedachten houden van zij die voor ons gesneuveld zijn.
 
 

Organisatie & structuur

Remember Belgium wordt bestuurd door enkele gedreven kernleden en ondersteund door zeer gedreven en hulpvaardige actieve vrijwilligers. Een hele goede samenwerking tussen deze maakt het mogelijk dat onze vereniging feilloos voortbestaat. We streven naar een familiale aanpak binnen dit hechte team. Samen sterk voor onze nobele doeleinden.

 
 
 

Leden

Of zeg maar actieve vrijwilligers. Hoewel bij ons niemand bezoldigd is ontneemt dit niemand aan inzet en zin voor initiatief. Daar zijn deze broodnodige helpende handen het perfecte voorbeeld van. Het zijn ook zij die je op de evenementen als reënactors, living history acteurs, chauffeurs, drill acteurs, … ziet. Zeg maar de Wereld oorlog 2 acteurs zonder filmrol. Want je ziet ze acteren op allerhande evenementen, static shows, living history evenementen of mock battles. Het gebeurt dus dat je een ons tegen tegen komt op een nagespeeld slagveld waar we het alweer opnemen tegen enkele collega’s die de Duitse reënactor rol op zich nemen. Gezien de betreurbare, nog steeds levende, argwaan en gebrek aan respect tegen die activiteiten en die mensen hebben wij geen intenties een Duitse tak op te starten. Anderzijds zijn wij die collega’s wel ontzettend dankbaar en genieten zij van ons veel respect en dankbaarheid. Onze leden zie je ook deelnemen aan militaire parades en herdenkingen waarmee zij de herinnering aan de tweede wereldoorlog levendig houden. Zij kleuren zo ook het dankbaarheidsgebaar in, gericht aan onze bevrijders en iedereen die in die gruwelperiode heeft geleden.

 
 
 

Bestuur

Dit zijn de mensen die instaan voor de praktische zaken. Zij sturen de organisatie van evenementen, beheren de financiën, beheren de website en de sociale media, de PR, organiseren  nevenactiviteiten zoals een quiz, skipiste, … . Naast hun rol binnen het bestuur zijn deze mensen ook veelal actief bezig met de werkelijke inhoud waarrond Remember actief is. Het is niet altijd evident een vereniging binnen dit heel specifiek segment draaiende te houden. Het is vaak en hele opgave om bv. kostuums en attributen te vinden, de echtheid te achterhalen of de logistiek ervan bol te werken. Vaak lijkt het alsof we moeten werken in een ‘grijze’ zone. We zijn ten slotte niet geheel onafhankelijk van de wapenwetgeving. Ook al zijn de wapens waarmee we onze rol bekleden vaak namaak of is het een gedemilitariseerd authentiek stuk, gas- of blank wapens die dus enkel lawaai maken maar geen projectielen afvuren, rookgranaten, … Ook van die wetgeving dienen wij op de hoogte te zijn. Duidelijke afspraken met de organisator, het stads- of gemeentebestuur en de openbare diensten dienen te worden gemaakt. Er komt heel wat bij kijken vooraleer wij naar buiten (kunnen) komen.

 
 
 

Sympathisanten

Naast, zeg maar de kernleden, kent Remember Belgium ook enkele enthousiaste sympathysanten. Onder hen heb je diegene die ons regelmatig bezoeken op de evenementen of zij die er zelfs sporadisch aan deelnemen. Ook hen vermelden wij hier graag.

 
 

Wij zoeken steeds leden

Vooral onze reënacting groepen zijn steeds op zoek naar leden. We specialiseerden ons in de volgende eenheden:

  • 5th SAS – 1st independant Belgium Parachute Regiment
  • British Signal Corps – Royal Corps Of Signals
  • 101th US Airborn division